RSS
22-02-2012_06-00-2519-10-2012_01-43-0008-07-2013_10-17-2403-01-2019_01-18-38

Aktuálne novinky a články

Vybrané prípady 44. týždeň 2018

 Vážení čitatelia,

 
na našej webovej stránke Vám budeme prinášať týždenné prehľady prípadov alebo zásahov príslušníkov Mestskej polície v Nitre. Do tohto prehľadu nezaraďujeme riešenia všetkých priestupkov alebo správnych deliktov, ktoré sme riešili či objasňovali, pretože opis tejt ...

Vybrané prípady 43. týždeň 2018

 Vážení čitatelia,

na týchto miestach Vám budeme prinášať vybrané týždňové prehľady prípadov alebo zásahov príslušníkov Mestskej polície v Nitre. Do tohto prehľadu nezaraďujeme riešenia všetkých priestupkov alebo správnych deliktov, ktoré sme riešili či objasňovali, pretože opis tejto každodennej štandardn ...

Vybrané prípady 42. týždeň 2018

 Vážení čitatelia,

na týchto miestach Vám budeme prinášať vybrané týždňové prehľady prípadov alebo zásahov príslušníkov Mestskej polície v Nitre. Do tohto prehľadu nezaraďujeme riešenia všetkých priestupkov alebo správnych deliktov, ktoré sme riešili či objasňovali, pretože opis tejto každodennej štandardnej práce by mohol pôsobiť nudným dojmom. Preto sme sa ...

Vybrané prípady 41. týždeň 2018

 Vážení čitatelia,

na týchto miestach Vám budeme prinášať týždenné prehľady vybraných prípadov alebo zásahov príslušníkov Mestskej polície v Nitre. Do tohto prehľadu nezaraďujeme riešenia všetkých priestupkov alebo správnych deliktov, ktoré sme riešili či objasňovali, pretože opis tejto každodennej štandard ...

Ako sa nestať obeťou na sviatok všetkých svätých

 I keď je sviatok zosnulých o necelý mesiac, už teraz vidieť zvýšený pohyb na cintorínoch. A nejde len o ľudí, ktorí sa starajú o hroby svojich blízkych zosnulých. Tí ich buď opravujú, reštaurujú, skrášľujú alebo len jednoducho prišli na miesto posledného odpočinku a zaspomínajú na svojho blízkeho. Na cintorínoch však možno očakávať zvýšený pohyb aj ...

Buldozér v chránenej krajinnej oblasti

 Mnohé okrajové ulice nitrianskej mestskej časti Zobor, nachádzajúce sa na upätí vrchu s rovnakým pomenovaním, vyúsťujú do Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Ponitrie, kde platia prísne pravidlá na pohyb osôb, vstup motorových vozidiel či akejkoľvek inej činnosti ľudí. CHKO Ponitrie vznikla v roku 1985 a odvtedy je hlavným predmetom ochrany v nej l ...

Výstavy a parkovanie, občania a polícia, otázky a odpovede

 Mesto Nitra je známe aj ako mesto výstav. Tie sa už tradične usporadúvajú na výstavisku Agrokomplex na sídlisku Chrenová. Nielen príslušníci mestskej polície a policajného zboru, ale aj obyvatelia menovaného sídliska by vedeli rozprávať, aké rôzne situácie v statickej i dynamickej doprave dokáže usporadúvanie výstav pripraviť.

Reakcie obč ...

Bezdomovec - vred spoločnosti alebo človek v núdzi? 2. časť

 Preventista mestskej polície zatiaľ znovu oslovil brata bezdomovca Dušana a vysvetlil mu, čo požadoval sociálny pracovník v nemocnici. Spoločne sa dohodli, že keď sa brat vráti zo služobnej cesty, vykoná požadovaný „očistný filter“, čiže ho celého umyje, ostrihá, prezlečie do čistého oblečenia a pripraví mu všetky veci potrebné do nemocnice na ...

Bezdomovec - vred spoločnosti alebo človek v núdzi? 1. časť

 Mnohí občania nášho mesta už zrejme nie raz videli na lavičkách, trávnikoch, v kríkoch prípadne na iných miestach posedávať či ležať osoby bez domova. Tieto osoby často už na pohľad pôsobia nehygienicky, zanedbane, veľa krát to na diaľku potvrdia i naše čuchové orgány. Vo svojom okolí majú často rôzny neporiadok, ktorý si niekedy aj priebežne upra ...

Osud odchyteného hada

 Pre nečakaný záujem laickej i odbornej verejnosti o príbeh ujdeného a odchyteného hada sme sa ďalej zaujímali o jeho osud. K nájdenému a odchytenému plazovi veterinárka na druhý deň ráno privolala odborníka herpetológa z SPU, nakoľko jedna z možností bol variant, prijatý od oznamovateľov, že môže ísť o ich hada. Táto ...

< Predošlá stránka Ďalšia stránka >