RSS
22-02-2012_06-00-2519-10-2012_01-43-0008-07-2013_10-17-2409-01-2018_02-35-40

Aktuálne novinky a články

Voľné pracovné miesta

Mestská polícia v Nitre obsadzuje voľné pracovné miesta na pracovnej pozícii príslušník mestskej polície – člen hliadky.

 Platí do zmazania oznamu!

Neštítili sa poškodzovať inému majetok

 Príslušníci mestskej polície v posledných dňoch opäť preverovali viacero oznamov, kedy konaním plnoletých osôb dochádzalo k poškodzovaniu cudzieho majetku. Nielen, že bol zničený alebo poškodený majetok občanov v osobnom vlastníctve, ale bolo aj znehodnotené verejnoprospešné zariadenie. 

Ľahostajnosť = komplikácie

 Denne sa na ulici stretávame s ľuďmi, ktorým sú veci verejné úplne ľahostajné, pokiaľ sa netýkajú ich samotných.  Snáď všetci máme skúsenosť s tým, že niekedy je prehnaná iniciatíva osoby skôr na príťaž ako na osoh. Už sme si tak nejako rezignovane zvykli na porozhadzované cigaretové nedopalky, zvieracie exkrementy či vozidlá zaparkované tam, kde ...

Nezvyčajné prípady z hliadkovej činnosti

 Za posledné dni sa pri hliadkovej činnosti príslušníci mestskej polície stretli s niekoľkými nezvyčajnými podnetmi od občanov. Niektoré z nich zvládli na mieste vlastnými silami, k iným privolali príslušných odborníkov, no našiel sa aj prípad, pri ktorom bol nápomocný  vynaliezavý sused oznamovateľky.

Prehnaná obava alebo dôvodné podozrenie?

 Pri riešení mnohých konfliktných situácií sa príslušníci mestskej polície stretávajú s tým, že osoba, ktorá sa dopustila voči sťažovateľovi neprimeraného správania sa, obhajuje vlastné konanie tvrdením: „ ...veď ja som to myslel zo srandy“, prípadne „ ... on to berie príliš vážne a je asi veľmi precitlivelý...“. Stávajú sa aj ...

Poškodené a zhanobené miesto posledného odpočinku

Objektom priestupkovej alebo trestnej činnosti páchateľov sa občas stanú i také miesta, pri ktorých máme skôr pocity smútku, piety, vracajú sa nám spomienky. Takými miestami bývajú aj cintoríny alebo urnové miesta, kde sú pochovaní naši zosnulí blízki. Poškodzovanie takýchto miest je preto vnímané vždy veľmi citlivo a ani nemusí prísť k výrazne vyso ...

Uväznil sa sám

Ak Vám niekto obmedzí osobnú slobodu, tak to môže zákonným spôsobom urobiť policajt alebo v podstate ktokoľvek, ak Vás prichytí pri páchaní trestného činu alebo bezprostredne po ňom. Alebo to môže urobiť nezákonným spôsobom páchateľ. Občas sa však môže stať, že si ju, nechtiac, obmedzíte sám.

Opatrnosť a predvídavosť sú na nezaplatenie

Z času na čas v uliciach nášho mesta riešia hliadky mestskej polície rozličné kuriózne prípady. Nie vždy ide o úmyselné konanie ľudí. Niekedy ide o chybu alebo únavu materiálu nejakého zariadenia,  inokedy príčinou nepríjemnej udalosti je zlyhanie ľudského faktora. 

Poctiví, všímaví, slušní, pozorní. Aj takí vieme byť.

 V našich článkoch sme už viackrát skonštatovali, že prevencia kriminality je najúčinnejšia vtedy, ak ju pochopí a aktívne ju uplatňuje občan sám na sebe. Ak je nepozorný, nevšímavý alebo ľahkovážny a nedáva si na svoje veci, zdravie, ži život pozor, nepomôže mu žiadny policajt, dokonca ani vtedy, ak by stál na každom rohu budovy jeden. Stratený ...

Bez komentára

prevzaté z: 

 http://www.topky.sk/cl/10/1632749/Pani-policajti--takto-sa-ma-pomahat--Nadherne-gesto-z-Nitry-dojima-Slovensko

 

Ďalšia stránka >