RSS
22-02-2012_06-00-2519-10-2012_01-43-0008-07-2013_10-17-2409-01-2018_02-35-40

Aktuálne novinky a články

Prehnaná obava alebo dôvodné podozrenie?

 Pri riešení mnohých konfliktných situácií sa príslušníci mestskej polície stretávajú s tým, že osoba, ktorá sa dopustila voči sťažovateľovi neprimeraného správania sa, obhajuje vlastné konanie tvrdením: „ ...veď ja som to myslel zo srandy“, prípadne „ ... on to berie príliš vážne a je asi veľmi precitlivelý...“. Stávajú sa aj ...

Voľné pracovné miesta

Mestská polícia v Nitre obsadzuje voľné pracovné miesta na pracovnej pozícii príslušník mestskej polície – člen hliadky.

 

Poškodené a zhanobené miesto posledného odpočinku

Objektom priestupkovej alebo trestnej činnosti páchateľov sa občas stanú i také miesta, pri ktorých máme skôr pocity smútku, piety, vracajú sa nám spomienky. Takými miestami bývajú aj cintoríny alebo urnové miesta, kde sú pochovaní naši zosnulí blízki. Poškodzovanie takýchto miest je preto vnímané vždy veľmi citlivo a ani nemusí prísť k výrazne vyso ...

Uväznil sa sám

Ak Vám niekto obmedzí osobnú slobodu, tak to môže zákonným spôsobom urobiť policajt alebo v podstate ktokoľvek, ak Vás prichytí pri páchaní trestného činu alebo bezprostredne po ňom. Alebo to môže urobiť nezákonným spôsobom páchateľ. Občas sa však môže stať, že si ju, nechtiac, obmedzíte sám.

Opatrnosť a predvídavosť sú na nezaplatenie

Z času na čas v uliciach nášho mesta riešia hliadky mestskej polície rozličné kuriózne prípady. Nie vždy ide o úmyselné konanie ľudí. Niekedy ide o chybu alebo únavu materiálu nejakého zariadenia,  inokedy príčinou nepríjemnej udalosti je zlyhanie ľudského faktora. 

Poctiví, všímaví, slušní, pozorní. Aj takí vieme byť.

 V našich článkoch sme už viackrát skonštatovali, že prevencia kriminality je najúčinnejšia vtedy, ak ju pochopí a aktívne ju uplatňuje občan sám na sebe. Ak je nepozorný, nevšímavý alebo ľahkovážny a nedáva si na svoje veci, zdravie, ži život pozor, nepomôže mu žiadny policajt, dokonca ani vtedy, ak by stál na každom rohu budovy jeden. Stratený ...

Bez komentára

prevzaté z: 

 http://www.topky.sk/cl/10/1632749/Pani-policajti--takto-sa-ma-pomahat--Nadherne-gesto-z-Nitry-dojima-Slovensko

 

Osamelá žena v byte ohrozená na živote

 Život osamelo žijúcich ľudí má svoje výhody aj úskalia. Závažnejšia situácia nastáva, ak ide o starších ľudí, ktorí musia každodenne zápasiť nielen s fyzickými  telesnými problémami, ale aj s prípadnými začínajúcimi alebo rozvinutými  duševnými problémami.

Nezvyčajný páchateľ 2

 Mestský monitorovací kamerový systém bol už v mnohých prípadoch nápomocný pri objasňovaní rozličných protispoločenských činov v meste. 

Nezvyčajný páchateľ 1

 Popri klasických každodenných, miestami až rutinných činnostiach sa príslušníci mestskej polície občas stretávajú aj so situáciami, ktoré prvotne javia známky porušenia zákona, no pri ich preverovaní sa zistí, že to tak celkom nie je a neskôr sa stávajú námetom na úsmevné pracovné žartovanie. Mestským policajtom sa náhody a nezvyčajné príhody vedia postarať v uliciach ...

Ďalšia stránka >