RSS
22-02-2012_06-00-2519-10-2012_01-43-0008-07-2013_10-17-2409-01-2018_02-35-40

Aktuálne novinky a články

Nepozvaný nočný návštevník so zbraňou

     Túlať sa nočnými ulicami počas teplého letného obdobia býva pre mnohých veľmi príjemné. Počas nočných služieb takto mestskí policajti stretávajú veľa mladých zabávajúcich sa ľudí, prípadne vídajú zaľúbené páriky rôzneho veku. Zakrádať sa v blízkosti prízemných okien obytných domov však už nie je ani o zábave, ani o roma ...

Olúpil spolužiaka o desať eur

 Od útleho detstva sú deti upozorňované na nebezpečenstvo kontaktu s neznámou osobou, ktorá by ich mohla na ulici osloviť za účelom rôznorodej protispoločenskej činnosti. Už menej pozornosti sa venuje upozorňovaniu ľudí na fakt, že sa môžu stať obeťou porušenia zákona osobami, ktoré poznajú. Väčšina ľudí je presvedčených, že ich známi, blízki, rodinn ...

Voľné pracovné miesta

 Mesto Nitra – Mestská polícia v Nitre obsadzuje voľné pracovné miesta na pracovnej pozícii príslušník mestskej polície – člen hliadky. Z tohto dôvodu bude na útvare MsP Nitra na Cintorínskej ul. 6 uskutočnené výberové konanie dňa 24.2.2016 o 08:00 hod.

Nemohol cestovať zadarmo, tak napadol vodiča a poškodil autobus

 Vo všeobecnosti platí, že keď máme dobrú náladu, sme v psychickej i fyzickej pohode, zvládame každodenné situácie racionálne, s nadhľadom a niekedy i s úsmevom. Stačí však jeden faktor, napríklad narušenie plánov, časová tieseň, prípadne alkohol v krvi a človek začína jednať emotívne, iracionálne až skratovo. Negatívne emócie vedia ...

Ohrozili vlastný majetok

 Chrániť si svoje duševné alebo hmotné vlastníctvo je jednou z mnohých povinností každého občana, minimálne je takéto správanie prirodzené a zodpovedné. V návale každodenných povinností sa často stáva, že občan svoj majetok neustráži, nezabezpečí alebo jednoducho stratí. Mestskí policajti pravidelne nachádzajú otvorené autá, v uliciach n ...

Domáce zviera alebo člen rodiny? Ako pre koho...

 Keď vyhasne život, vždy ide o smutnú, silne emočnú a citovo zraňujúcu udalosť. Napriek tomu, že legislatíva Slovenskej republiky ešte stále považuje psa za vec, pre mnohých ľudí je toto spoločenské zviera často súčasťou rodiny a nevyhnutne nemusí ísť o psa, ktorý so svojim majiteľom prežil niekoľko rokov. Pre majiteľa môže byť strata niekoľ ...

Dobrý sluha, zlý pán. Čo je to?

         Pohľad do plameňov ohňa vie byť príjemný, upokojujúci, miestami až magický. Počas treskúcej zimy je príjemné zadumane pozerať do  plamienkov v krbe, počúvať, ako praská drevo a cítiť príjemné teplo na celom tele. Krásne sú stovkami svetielok rozsvietené cintoríny počas sviatku Pamiatky zosnulých, večeru vo dvojici romanticky umocní zapálen ...

Neznalosť zákona neospravedlňuje

 Niektoré právne normy sú ľuďom chronicky známe, iné sú pre mnohých občanov veľkou neznámou. Nie každého zaujíma oblasť práva alebo aktuálne znenie zákonov, no základné právne vedomie by mal mať každý z nás. Svoje práva si má každý človek chrániť najskôr vlastnými schopnosťami a až potom sa má spoliehať na pomoc iných. Každý by mal ve ...

Hľadáme možnosť ako "sa dá", nie dôvod, prečo "sa nedá"

 Bezplatnú telefonickú linku 159 v meste Nitra každodenne kontaktuje niekoľko desiatok občanov. Prevažne za účelom získania informácií, podávania podnetov na riešenie podozrení z protiprávneho stavu a konania ľudí, ale aj z dôvodu žiadosti o poskytnutie pomoci. Na príslušníkov mestskej polície sa najčastejšie obracajú občania, keď sa nachádza ...

Mládež pod vplyvom návykových látok

 Len pred niekoľkými dňami bola v médiách odvysielaná reportáž o neplnoletom mladíkovi, ktorý skonzumoval také vysoké množstvo alkoholu, že krvná skúška u neho preukázala smrteľných 8 promile alkoholu. Podľa údajov dostupných na internetových stránkach, v tomto kalendárnom roku nešlo o jediný prípad výraznej opitosti mladistvého. S ...

< Predošlá stránka Ďalšia stránka >