RSS
22-02-2012_06-00-2519-10-2012_01-43-0008-07-2013_10-17-2402-01-2020_02-33-22

Aktuálne novinky a články

UPOZORNENIE pre RODIČOV

 Vážení rodičia,

na území mesta Nitry sa všetky detské ihriská a pieskoviská   U Z A T V Á R A J Ú .

Opatrenie je v súvislosti s vyhlásenými preventívnymi opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR proti šíreniu nákazy koronavírusu COVID-19, ktoré sú obsiahnuté vo verejnej vyhláške číslo OLP/2567/2020 

Vybrané prípady 11. týždeň 2020

  Vážení čitatelia,

 
na našej webovej stránke Vám prinášame týždenné prehľady prípadov alebo zásahov príslušníkov Mestskej polície v Nitre. Do tohto prehľadu nezaraďujeme riešenia všetkých priestupkov alebo správnych deliktov, ktoré sme riešili či objasňovali, pretože opis tejto ...

UPOZORNENIE pre občanov v konaní o priestupku

 Vážení občania,

     v súvislosti s preventívnymi opatreniami a vyhlásením mimoriadnej situácie, v záujme zachovania Vášho zdravia i zdravia príslušníkov a zamestnancov Mestskej polície v Nitre Vám oznamujeme, že prejednávanie priestupkov predvolaných účastníkov konania sa v priestoroch útvaru MsP Nitra n ...

Preventívne opatrenia mestskej polície pri novom koronavíruse Covid-19

 Vážení občania mesta Nitry.

 
Ústredný krízový štáb prijal vo štvrtok 12. marca opatrenia, ktorým sa zatvoria všetky školy a školské zariadenia. Od štvrtkového rána je v SR vyhlásená mimoriadna situácia. Od piatka 13. marca sú zatvorené aj bary, lyžiarske strediská, ...

Vybrané prípady 10. týždeň 2020

 Vážení čitatelia,

 
na našej webovej stránke Vám prinášame týždenné prehľady prípadov alebo zásahov príslušníkov Mestskej polície v Nitre. Do tohto prehľadu nezaraďujeme riešenia všetkých priestupkov alebo správnych deliktov, ktoré sme riešili či objasňovali, pretože opis tejto každ ...

Skúšky odbornej spôsobilosti

 Oddelenie dohľadu nad činnosťou obecnej polície odboru poriadkovej polície Prezídia policajného zboru SR v súlade s §3 ods.1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č.590/2003 Z.z. o skúškach odbornej spôsobilosti príslušníkov obecnej polície určilo dátum a miesto vykonania skúšky odbornej spôsobilosti príslušníkov obecnej polície.

Vybrané prípady 9. týždeň 2020

 Vážení čitatelia,

 
na našej webovej stránke Vám prinášame týždenné prehľady prípadov alebo zásahov príslušníkov Mestskej polície v Nitre. Do tohto prehľadu nezaraďujeme riešenia všetkých priestupkov alebo správnych deliktov, ktoré sme riešili či objasňovali, pretože opis tejto každ ...

Vybrané prípady 8. týždeň 2020

 Vážení čitatelia,

 
na našej webovej stránke Vám prinášame týždenné prehľady prípadov alebo zásahov príslušníkov Mestskej polície v Nitre. Do tohto prehľadu nezaraďujeme riešenia všetkých priestupkov alebo správnych deliktov, ktoré sme riešili či objasňovali, pretože opis tejto každ ...

Vybrané prípady 7. týždeň 2020

 Vážení čitatelia,

 
na našej webovej stránke Vám prinášame týždenné prehľady prípadov alebo zásahov príslušníkov Mestskej polície v Nitre. Do tohto prehľadu nezaraďujeme riešenia všetkých priestupkov alebo správnych deliktov, ktoré sme riešili či objasňovali, pretože opis tejto každ ...

Vybrané prípady 6. týždeň 2020

 Vážení čitatelia,

 
na našej webovej stránke Vám prinášame týždenné prehľady prípadov alebo zásahov príslušníkov Mestskej polície v Nitre. Do tohto prehľadu nezaraďujeme riešenia všetkých priestupkov alebo správnych deliktov, ktoré sme riešili či objasňovali, pretože opis tejto každ ...

< Predošlá stránka Ďalšia stránka >