RSS
22-02-2012_06-00-2519-10-2012_01-43-0008-07-2013_10-17-24

Aktuálne novinky a články

Vybrané prípady 17. týždeň 2020

 Vážení čitatelia,

 
na našej webovej stránke Vám prinášame týždenné prehľady prípadov alebo zásahov príslušníkov Mestskej polície v Nitre. Do tohto prehľadu nezaraďujeme riešenia všetkých priestupkov alebo správnych deliktov, ktoré sme riešili či objasňovali, pretože opis tejto každodennej štandardnej práce by mohol pôsobiť nudným doj ...

Domáce násilie - zastavme ho spoločne

 Ak vy sama zažívate násilie, uvedomte si, že nič, z čoho Vás tyran obviňuje, nie je Vaša vina, ani Vaša hanba, ani Vaša chyba! 

Je to len a len jeho vina, jeho hanba, jeho chyba. 
Prelomte svoj strach, prelomte hanbu, prelomte mlčanie a povedzte ...

Vybrané prípady 16. týždeň 2020

 Vážení čitatelia,

 
na našej webovej stránke Vám prinášame týždenné prehľady prípadov alebo zásahov príslušníkov Mestskej polície v Nitre. Do tohto prehľadu nezaraďujeme riešenia všetkých priestupkov alebo správnych deliktov, ktoré sme riešili či objasňovali, pretože opis tejto každ ...

Vybrané prípady 15. týždeň 2020

 Vážení čitatelia,

 
na našej webovej stránke Vám prinášame týždenné prehľady prípadov alebo zásahov príslušníkov Mestskej polície v Nitre. Do tohto prehľadu nezaraďujeme riešenia všetkých priestupkov alebo správnych deliktov, ktoré sme riešili či objasňovali, pretože opis tejto každ ...

Výzva - násilie na deťoch

 Vážení občania, keďže v týchto týždňoch sú členovia rodín izolovaní od svojho okolia, tým častejšie a intenzívnejšie môže prichádzať k domácemu násiliu, kedy sú týrané nielen dospelé osoby, ale aj deti. Nebuďte ľahostajní voči svojmu okoliu a ak si takéto konanie všimnete, neváhajte ho nahlásiť.

NIE JE TO ŽALOVANIE! JE TO POMOC!

POĎAKOVANIE 4

Mestskí policajti ďakujú majiteľovi autoservisu AUTOGUMA, sídliacemu na Krškanskej ulici 21, Štefanovi Gajdošechovi, ktorý sa ponúkol, že zdarma ozonizérom vydezinfikuje miestnosti na útvare mestskej polície, čo neskôr aj zrealizoval.

Ďakujeme, pán Gajdošech.

POĎAKOVANIE 3

Príslušníci Mestskej polície v Nitre ďakujú riaditeľke Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Nitra-Chrenová plukovníčke PaeDr. Eleonóre Grófovej, ktorá ešte v začiatkoch preventívnych opatrení, kedy bol najväčší nedostatok všetkých ochranných prostriedkov, poskytla príslušníkom mestskej po ...

Vybrané prípady 14. týždeň 2020

 Vážení čitatelia,

 
na našej webovej stránke Vám prinášame týždenné prehľady prípadov alebo zásahov príslušníkov Mestskej polície v Nitre. Do tohto prehľadu nezaraďujeme riešenia všetkých priestupkov alebo správnych deliktov, ktoré sme riešili či objasňovali, pretože opis tejto každodennej štandardnej práce by mohol pôsobiť nudným doj ...

POĎAKOVANIE 2

Mestská polícia v Nitre týmto vyslovuje veľké poďakovanie poslankyni Mestského zastupiteľstva v Nitre  Ing. Jarmile Královej, PhD. za iniciatívnu ponuku a sprostredkovanie dodania niekoľkých kusov ochranných tvárových štítov pre nitrianskych mestských policajtov vo výkone. 

POĎAKOVANIE 1

Mestská polícia v Nitre týmto vyslovuje veľkú vďaku nitrianskemu živnostníkovi pánovi Petrovi Gughovi, majiteľovi stavebnej firmy AntaStav, ktorý sa sám iniciatívne ponúkol, že dokáže bezplatne zabezpečiť dezinfekciu služobných vozidiel mestskej polície ozónovým generátorom.

< Predošlá stránka Ďalšia stránka >