RSS
22-02-2012_06-00-2519-10-2012_01-43-0008-07-2013_10-17-24

Aktuálne novinky a články

POĎAKOVANIE 3

Príslušníci Mestskej polície v Nitre ďakujú riaditeľke Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Nitra-Chrenová plukovníčke PaeDr. Eleonóre Grófovej, ktorá ešte v začiatkoch preventívnych opatrení, kedy bol najväčší nedostatok všetkých ochranných prostriedkov, poskytla príslušníkom mestskej po ...

Vybrané prípady 14. týždeň 2020

 Vážení čitatelia,

 
na našej webovej stránke Vám prinášame týždenné prehľady prípadov alebo zásahov príslušníkov Mestskej polície v Nitre. Do tohto prehľadu nezaraďujeme riešenia všetkých priestupkov alebo správnych deliktov, ktoré sme riešili či objasňovali, pretože opis tejto každodennej štandardnej práce by mohol pôsobiť nudným doj ...

POĎAKOVANIE 2

Mestská polícia v Nitre týmto vyslovuje veľké poďakovanie poslankyni Mestského zastupiteľstva v Nitre  Ing. Jarmile Královej, PhD. za iniciatívnu ponuku a sprostredkovanie dodania niekoľkých kusov ochranných tvárových štítov pre nitrianskych mestských policajtov vo výkone. 

POĎAKOVANIE 1

Mestská polícia v Nitre týmto vyslovuje veľkú vďaku nitrianskemu živnostníkovi pánovi Petrovi Gughovi, majiteľovi stavebnej firmy AntaStav, ktorý sa sám iniciatívne ponúkol, že dokáže bezplatne zabezpečiť dezinfekciu služobných vozidiel mestskej polície ozónovým generátorom.

OZNAM Školiaceho a výcvikového strediska Nitra

Upozornenie pre mestské a obecné polície!

Začiatok jarného kurzu odbornej spôsobilosti, ktorý bol plánovaný od 6. apríla, je z dôvodu preventívnych obmedzujúcich opatrení v súvislosti s nákazou koronavírusu COVID-19 presunutý na neurčito.

O stanovení nového te ...

Vybrané prípady 13. týždeň 2020

 Vážení čitatelia,

 
na našej webovej stránke Vám prinášame týždenné prehľady prípadov alebo zásahov príslušníkov Mestskej polície v Nitre. Do tohto prehľadu nezaraďujeme riešenia všetkých priestupkov alebo správnych deliktov, ktoré sme riešili či objasňovali, pretože opis tejto každ ...

OPAKOVANÁ VÝZVA

 Vážení nitrianski rodičia, milé deti,

 

už pred vyše týždňom sme Vás na našej internetovej stránke i na facebooku informovali, že na území mesta Nitry sa všetky detské ihriská a pieskoviská   U Z A T V Á R A J Ú . 

Vybrané prípady 12. týždeň 2020

 Vážení čitatelia,

 
na našej webovej stránke Vám prinášame týždenné prehľady prípadov alebo zásahov príslušníkov Mestskej polície v Nitre. Do tohto prehľadu nezaraďujeme riešenia všetkých priestupkov alebo správnych deliktov, ktoré sme riešili či objasňovali, pretože opis tejto každodennej štandardnej práce by mohol pôsobiť nudným doj ...

UPOZORNENIE pre RODIČOV

 Vážení rodičia,

na území mesta Nitry sa všetky detské ihriská a pieskoviská   U Z A T V Á R A J Ú .

Opatrenie je v súvislosti s vyhlásenými preventívnymi opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR proti šíreniu nákazy koronavírusu COVID-19, ktoré sú obsiahnuté vo verejnej vyhláške číslo OLP/2567/2020 

Vybrané prípady 11. týždeň 2020

  Vážení čitatelia,

 
na našej webovej stránke Vám prinášame týždenné prehľady prípadov alebo zásahov príslušníkov Mestskej polície v Nitre. Do tohto prehľadu nezaraďujeme riešenia všetkých priestupkov alebo správnych deliktov, ktoré sme riešili či objasňovali, pretože opis tejto ...

< Predošlá stránka Ďalšia stránka >