RSS
22-02-2012_06-00-2519-10-2012_01-43-0008-07-2013_10-17-2403-01-2019_01-18-38

Aktuálne novinky a články

Vybrané prípady 47. týždeň 2018

 Vážení čitatelia,

 
na našej webovej stránke Vám prinášame týždenné prehľady prípadov alebo zásahov príslušníkov Mestskej polície v Nitre. Do tohto prehľadu nezaraďujeme riešenia všetkých priestupkov alebo správnych deliktov, ktoré sme riešili či objasňovali, pretože opis tejto každ ...

Vybrané prípady 46. týždeň 2018

 Vážení čitatelia,

 
na našej webovej stránke Vám prinášame týždenné prehľady prípadov alebo zásahov príslušníkov Mestskej polície v Nitre. Do tohto prehľadu nezaraďujeme riešenia všetkých priestupkov alebo správnych deliktov, ktoré sme riešili či objasňovali, pretože opis tejto každ ...

Vybrané prípady 45. týždeň 2018

 Vážení čitatelia,

 
na našej webovej stránke Vám prinášame týždenné prehľady prípadov alebo zásahov príslušníkov Mestskej polície v Nitre. Do tohto prehľadu nezaraďujeme riešenia všetkých priestupkov alebo správnych deliktov, ktoré sme riešili či objasňovali, pretože opis tejto každ ...

Nedospelí sprejeri prichytení pri čine

 Problém graffiti je problémom celosvetovým, opatrenia na úplnú elimináciu tohto problému neexistujú. Z psychologicko-sociálneho hľadiska ide o určitý prejav alebo výpoveď jedinca alebo skupiny, ktorí vyznávajú určitú spoločnú filozofiu alebo životný štýl a tak sa aj v spoločnosti prejavujú. Nielen v meste Nitra sa v posledných dvoch desaťročiach roz ...

Vybrané prípady 44. týždeň 2018

 Vážení čitatelia,

 
na našej webovej stránke Vám budeme prinášať týždenné prehľady prípadov alebo zásahov príslušníkov Mestskej polície v Nitre. Do tohto prehľadu nezaraďujeme riešenia všetkých priestupkov alebo správnych deliktov, ktoré sme riešili či objasňovali, pretože opis tejt ...

Vybrané prípady 43. týždeň 2018

 Vážení čitatelia,

na týchto miestach Vám budeme prinášať vybrané týždňové prehľady prípadov alebo zásahov príslušníkov Mestskej polície v Nitre. Do tohto prehľadu nezaraďujeme riešenia všetkých priestupkov alebo správnych deliktov, ktoré sme riešili či objasňovali, pretože opis tejto každodennej štandardn ...

Vybrané prípady 42. týždeň 2018

 Vážení čitatelia,

na týchto miestach Vám budeme prinášať vybrané týždňové prehľady prípadov alebo zásahov príslušníkov Mestskej polície v Nitre. Do tohto prehľadu nezaraďujeme riešenia všetkých priestupkov alebo správnych deliktov, ktoré sme riešili či objasňovali, pretože opis tejto každodennej štandardnej práce by mohol pôsobiť nudným dojmom. Preto sme sa ...

Vybrané prípady 41. týždeň 2018

 Vážení čitatelia,

na týchto miestach Vám budeme prinášať týždenné prehľady vybraných prípadov alebo zásahov príslušníkov Mestskej polície v Nitre. Do tohto prehľadu nezaraďujeme riešenia všetkých priestupkov alebo správnych deliktov, ktoré sme riešili či objasňovali, pretože opis tejto každodennej štandard ...

Ako sa nestať obeťou na sviatok všetkých svätých

 I keď je sviatok zosnulých o necelý mesiac, už teraz vidieť zvýšený pohyb na cintorínoch. A nejde len o ľudí, ktorí sa starajú o hroby svojich blízkych zosnulých. Tí ich buď opravujú, reštaurujú, skrášľujú alebo len jednoducho prišli na miesto posledného odpočinku a zaspomínajú na svojho blízkeho. Na cintorínoch však možno očakávať zvýšený pohyb aj ...

Buldozér v chránenej krajinnej oblasti

 Mnohé okrajové ulice nitrianskej mestskej časti Zobor, nachádzajúce sa na upätí vrchu s rovnakým pomenovaním, vyúsťujú do Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Ponitrie, kde platia prísne pravidlá na pohyb osôb, vstup motorových vozidiel či akejkoľvek inej činnosti ľudí. CHKO Ponitrie vznikla v roku 1985 a odvtedy je hlavným predmetom ochrany v nej l ...

< Predošlá stránka Ďalšia stránka >